Arjan van Gent | artist | kattenschilder

Deze pagina is naast zijn reguliere nieuwe website http://www.schilderworkshopsonline.nl speciaal bedoeld ter promotie van zijn kattenschilderijen. Een genre waarin hij zich sinds enkele jaren heeft gespecialiseerd.

Naast portretten (al dan niet in opdracht) en stillevens vormen voornamelijk alledaagse taferelen (genre) het onderwerp van zijn olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen. Intimiteit en de rol van het licht hierin zijn opvallende kenmerken van zijn benadering. Zijn klassieke illusionistische schilderwijze sluit nauw aan bij onze rijke Hollandse traditie.

Biografie

Arjan van Gent werd in 1970 geboren te Delft en volgde zijn opleiding aan de Haagse Koninklijke Academie. Zijn werk bevindt zich in zowel particuliere als museale collecties (o.a. Gerard Revemuseum in Amsterdam).

" Het schilderschap van Arjan van Gent is een gelukkige combinatie van talent en vakkennis. De wisselende kwaliteit van het kunstonderwijs dreef hem ertoe zich privé verder te verdiepen in de technische materie van het schildersvak.
De vraag hoe zijn werk moet worden beoordeeld is, voor zover het de techniek betreft, niet zo moeilijk. De zaak ligt echter veel gecompliceerder als het gaat om de waardering van zijn talent. In de 18de eeuw ontwikkelde de filosoof François Hemsterhuis een beoordelingsmethode die nog steeds goed bruikbaar blijkt te zijn. Bij toepassing op Van Gent's werk moeten we constateren dat hier een zeer talentvolle schilder aan het werk is."
Dit is de door Theo Laurentius geschreven tekst op de achterzijde van deel 5 uit de serie Haags Palet getiteld "Arjan van Gent - Licht, ruimte en ogenblik" . Deze uitgave van de Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid verscheen eind 2002 ter gelegenheid van zijn solotentoonstelling in Pulchri Studio te Den Haag, alwaar zijn werk regelmatig te zien is.

Voor vragen omtrent verkoop en/of opdrachten kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Met vriendelijke groet,

Arjan van Gent